Loan, Nguyen Thi, La Thi Huyen, và Nguyen Minh Hien. “TỶ LỆ PHÂN LẬP VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER SPP Ở KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - BỆNH VIỆN THANH NHÀN”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/174.