Anh, Dương Thùy, Nguyễn Thị Trang, và Lê Thị Hương Sen. “47. THAY ĐỔI KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ KHI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022”. Tạp chí Y học Cộng đồng 65, no. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1145.