Ninh, Nguyễn Thành, và Đỗ Đăng Hoàn. “17. NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP GỐI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ 03/2021 ĐẾN 03/2023”. Tạp chí Y học Cộng đồng 65, no. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1113.