Tĩnh, N. Q., và L. N. Quang. “THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 3 (2021), Tháng Năm 2021, doi:10.52163/jcm.v62i3.88.