Nga, N. T., B. T. T. Hà, và L. T. Yến. “THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 2 (2021), Tháng Tư 2021, doi:10.52163/jcm.v62i2.76.