Phuong Chi, B. D., B. D. M. Tri, B. T. Hiep, và T. N. Anh. “TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 3, Tháng Năm 2021, doi:10.52163/jcm.v62i3.62.