Thắng, T. T. ., T. D. . Thắng, và H. Đình . Cảnh. “NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI, NGHỆ AN (2019 - 2020)”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 64, số p.h 2, Tháng Ba 2023, doi:10.52163/yhc.v64i2.619.