Nga, P. T., N. T. Ái, B. T. Huyền Diệu, N. H. Mi, và P. Tuấn Đạt. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 3 (2021), Tháng Năm 2021, doi:10.52163/jcm.v62i3.59.