Hạnh, T. T. N. ., Đặng T. . Lạc, L. K. . Trang, và T. P. . Hằng. “KHẢO SÁT KẾT QUẢ SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 3-HN Sản Nhi Nghệ An, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i8.528.