Hải, T. T., và N. T. Thảo. “Thực trạng Và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng Suy Dinh dưỡng Nhẹ cân của Trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn Khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019.”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 2 (2021), Tháng Tư 2021, doi:10.52163/jcm.v62i2.52.