Hiệp, B. T. ., N. T. X. Hoàng, Đỗ V. Mãi, và N. Đức Lộc. “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 2 (2021), Tháng Tư 2021, doi:10.52163/jcm.v62i2.50.