Thắng, T. Đình B. ., N. H. . Hoài, và P. G. . Cảnh. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TẠI BUỒNG TRỨNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 3-HN Sản Nhi Nghệ An, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i8.499.