Quang, N. ., P. T. T. . Trang, N. T. T. . Hà, H. M. . Tuấn, N. T. . Thảo, V. T. . Hoa, N. Đình . Đoàn, và N. Đăng . Kiên. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.490.