Khánh, N. D. ., N. Q. . Đạt, N. . Quang, T. H. . Giang, N. H. . Thảo, và C. Đắc . Tuấn. “U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN)”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.489.