Yến, Q. T. ., Q. H. . Lâm, Đoàn M. . Thụy, V. T. . Hảo, N. H. . Trang, N. T. . Nam, và C. V. . Đức. “ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.484.