Hải, L. N. . “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẸP BAO QUY ĐẦU Ở TRẺ MẦM NON HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.483.