Khánh, N. D. ., C. Đắc . Tuấn, N. . Quang, T. H. . Giang, N. H. . Thảo, và B. V. . Quang. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.482.