Quang, N. ., P. M. . Ngọc, Đinh H. . Việt, T. K. . Cường, N. A. . Tú, và N. T. H. . Hiệp. “HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.475.