Bình, N. T. ., ĐoànThị . Hương, P. V. . Hiếu, T. T. . Dũng, và N. T. . Tình. “THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 6, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i6.469.