Vinh, P. H. ., T. T. K. . Oanh, N. Đức . Mạnh, B. T. . Yến, Đoàn T. . Trang, Đặng C. . Sơn, và L. M. . Đạt. “PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 6, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i6.460.