Lý, T. T. ., L. V. . Nhân, T. Q. . Thắng, N. T. . Trang, và Đào V. . Dũng. “THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2020-2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 6, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i6.451.