Thịnh, T. X. ., P. . Thắng, B. T. T. . Nga, và N. V. . Minh. “SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình, Tháng Chín 2022, doi:10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.410.