Dũng, Đỗ M. ., N. H. . Thiện, N. T. T. . Hà, N. V. . Quý, T. Đức . Thuận, V. T. . Liêm, T. T. . Kiểm, P. T. . Luân, và N. T. T. . Thảo. “HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình, Tháng Chín 2022, doi:10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.406.