Thu, T. T. . “TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h Chuyên đề tháng 9, Tháng Chín 2022, doi:10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.400.