Phương, V. T. . “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề, Tháng Chín 2022, doi:10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.398.