Đạt, L. M. ., N. H. . Thắng, P. H. . Thanh, và C. T. T. . Thuỷ. “THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 4, Tháng Tám 2022, doi:10.52163/yhc.v63i4.390.