Duyên, B. T., và Đặng L. Trí. “TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 3 (2021), Tháng Năm 2021, doi:10.52163/jcm.v62i3.38.