Đào, M. A. “THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 3, Tháng Năm 2022, doi:10.52163/yhc.v63i3.349.