Trần, V. D., và V. D. Trương. “SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU–PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 1, Tháng Mười-Một 2020, doi:10.52163/jcm.v62i1.31.