Dũng, N. V. ., N. T. . Thịnh, và P. V. . Phú. “BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 2, Tháng Tư 2022, doi:10.52163/yhc.v63i2.296.