Chương, N. H. ., T. P. . Nam, N. M. . Đăng, T. T. P. . Lan, V. Q. . Tân, Đỗ T. T. . Mai, và V. T. K. . Anh. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH XỬ TRÍ SỐT CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA CHA, MẸ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 1, Tháng Giêng 2022, doi:10.52163/yhc.v63i1.277.