Nghĩa, L. L. ., Đỗ H. . Việt, N. B. . Ngọc, L. P. . Hoa, P. L. . Tới, và H. B. . Duy. “TÌNH TRẠNG LỢI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 1, Tháng Giêng 2022, doi:10.52163/yhc.v63i1.272.