Vinh, N. A. ., Đỗ M. . Loan, P. T. M. . Hương, L. T. Huân, Đặng T. H. . Khánh, N. T. . Loan, T. T. . Anh, N. T. . Thu, T. M. . Tú, Đỗ T. Xuân, N. T. . Oanh, và N. V. . Khiêm. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHẢY SAU KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 1, Tháng Giêng 2022, doi:10.52163/yhc.v63i1.269.