Thành, C. T. ., T. A. . Thư, C. V. . Thăng, N. Đại . Vĩnh, T. T. . Dung, Đỗ N. . Sơn, P. T. . Thạch, V. X. . Toàn, và N. Q. . Tuấn. “THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 1, Tháng Giêng 2022, doi:10.52163/yhc.v63i1.265.