Tiến, B. M. ., và V. T. . Lan. “Xử Trí Và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy Thai Vì Rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 1, Tháng Giêng 2022, doi:10.52163/yhc.v63i1.254.