Trí, B. Đặng M. ., P. N. . Tâm, L. P. N. . Thảo, và N. H. . Bền. “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 1, Tháng Giêng 2022, doi:10.52163/yhc.v63i1.250.