Nguyễn, V. C., T. D. H. Đinh, và V. K. Trần. “THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 1, Tháng Mười-Một 2020, doi:10.52163/jcm.v62i1.20.