Cuong, T. D., N. H. Long, N. T. . Anh, N. T. T. Huong, L. P. S. . Cuong, và H. Q. Huy. “XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 6 (2021), Tháng Mười 2021, doi:10.52163/yhc.v62i6 (2021).187.