Tuong, D. N. ., B. T. Hiep, D. V. Mai, và N. H. Phuc. “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 6 (2021), Tháng Mười 2021, doi:10.52163/yhc.v62i6 (2021).182.