Binh, H. V., và T. T. N. Quynh. “THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 4 (2021), Tháng Sáu 2021, doi:10.52163/jcm.v62i4.109.