Ly, P. T. H. . “28. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 65, số p.h CD2, Tháng Tư 2024, doi:10.52163/yhc.v65iCD2.1032.