Anh, N. T. ., V. V. . Hiệp, N. T. . Anh, và . Đoàn T. . Huệ. “26. TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CEFOXITIN TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 65, số p.h CD2, Tháng Tư 2024, doi:10.52163/yhc.v65iCD2.1030.