[1]
N. T. Nga, B. T. T. Hà, và L. T. Yến, “THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021”, YHCĐ, vol 62, số p.h 2, tháng 4 2021.