[1]
N. T. Ái, N. H. My, P. T. Nga, B. T. Huyền Diệu, và B. T. Bình, “THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CHO TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI HAI XÃ, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 3 (2021), tháng 5 2021.