[1]
P. T. Nga, N. T. Ái, B. T. Huyền Diệu, N. H. Mi, và P. Tuấn Đạt, “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 3 (2021), tháng 5 2021.