[1]
T. T. Hải và N. T. Thảo, “Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019.”, YHCĐ, vol 62, số p.h 2 (2021), tháng 4 2021.