[1]
L. N. . Hải, “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẸP BAO QUY ĐẦU Ở TRẺ MẦM NON HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.