[1]
N. Đức . Duy, P. T. . Khoái, T. H. . Thiện, và T. C. . Thiện, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM QUA NGÃ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2016-2022”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.