[1]
P. T. K. . Loan và V. T. . Hà, “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ THỂ NHẸ VÀ VỪA BẰNG BÔI ACID AZELAIC 10% SO VỚI METRONIDAZOLE 1%”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.