[1]
P. H. . Vinh, “PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.